Eén van onze projecten waarin we samenwerken met Jefta, PKN en IFES (International Federation of Evangelical Students) is het iCafé. De gedachte erachter is om als kerkelijke gemeente de christelijke gastvrijheid te tonen aan internationale studenten. De kern vormt een maandelijkse bijeenkomst waarin ze in contact komen met mensen uit kerken en andere studenten en worden geholpen hun weg te vinden in Breda. Daar komen veel praktische dingen bij kijken. Belangrijk is dat dit gedragen wordt door een bredere groep mensen dan de vrijwilligers van iCafé zelf.

Nu zouden we als iCafé graag een aantal gastgezinnen hebben, waar studenten bij terecht kunnen. Ik vermoed dat er wel een aantal gezinnen of personen in Breda zijn die daar voor open staan. Wat wordt er dan van u verwacht?
– U spreekt en verstaat goed Engels.
– U bent bereid om een keer met een stu-dent te eten of samen iets te gaan doen. Dat kan eenmalig zijn of meerder keren, net wat u wilt.

Mocht dat iets voor u zijn, dan trainen we u graag in hoe u om moet gaan met verwachtingen, cultuurverschillen en eventuele verzoeken om geld.

Aanmeldingen: jn.dentoom@gmail.com
Niels den Toom