Jefta is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling

Evangelische kerk Jefta heeft als statutaire naam Rafael Gemeenschap Jefta en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50090100.

 

Giften vallen onder de groepsbeschikking Rafael Nederland te Puttershoek (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/)

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer): 809293584

 

Kantooradres

Voorerf 23, 4824 GM Breda

Tel. 076 5717575

E-mail: kantoor@jefta.org

 

Doelstelling

Citaat uit de statuten:

2.1 De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis,

de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

2.2 De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:

– het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;

– het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie;

– het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden; en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 2015 – 2020

Het meerjarenbeleidsplan is gericht op duurzame continuïteit en groei van de kerk.

Speerpunten zijn:

  • Jefta is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is en kan groeien in zijn/haar relatie met God en met elkaar.
  • Financiële gezondheid; duurzaam begrotingsevenwicht
  • Betrokkenheid aanmoedigen. Zoals in een lichaam elk deel belangrijk is, zo is in Jefta een ieder dus van belang. We willen iedereen aanmoedigen tot verbondenheid en dienstbaarheid. Alleen door samen te werken, samen lasten te dragen, kunnen we gezond gemeente zijn.
  • Oog voor alle leeftijdsgroepen. Het vraagt een inspanning om in de snel veranderende wereld op de juiste golflengte te communiceren met kinderen, jongeren en studenten. Het vraagt ook wijsheid om senioren zich blijvend thuis te laten voelen in deze steeds veranderende omgeving.

We willen cultureel relevant zijn met een tijdloze boodschap.

  • Maatschappelijk betrokken in woord en daad.
  • Missionair zijn vanuit de opvatting dat elke gelovige die oprecht met God leeft, een licht in deze wereld is.

 

 

Bestuur

Het bestuur van Jefta bestaat uit vier personen, een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

 

Beloning van medewerkers geschied met de Inschalings- en Salaristabellen van Rafael Nederland als richtlijn.

Overzicht 2014

Verlies- en Winstrekening
———- UITGAVEN ———-2014———- INKOMSTEN ———-2014
HUUR SAMENKOMSTEN€       9.620 ALGEMENE BIJDRAGEN€    118.811
KANTOORKOSTEN€     30.534 ONDERHUUR KANTOOR€       2.165
BRUTO LOONKOSTEN€     99.557 RAFAEL NEDERLAND MdB€     11.847
RAFAEL NEDERLAND 10%€     12.700
KOSTEN SAMENKOMSTEN€       3.287 COLLECTES ALGEMEEN€       9.093
TOTAAL MISSIONAIR€       7.948 TOTAAL MISSIONAIR€       1.304
INVENTARIS€       2.010
KINDER & JONGERENWERK€       1.176 KINDER & JONGERENWERK€               –
OVERIGE€     14.128 OVERIGE€       6.407
TOTAAL€    180.959TOTAAL€    149.627
RESULTAAT€    -31.332

 

Overzicht 2015

Verlies- en Winstrekening
———- UITGAVEN ———-2015———- INKOMSTEN ———-2015
HUUR SAMENKOMSTEN€           9.040ALGEMENE BIJDRAGEN€        116.803
KANTOORKOSTEN€         28.567ONDERHUUR KANTOOR€            1.980
BRUTO LOONKOSTEN€         87.691RAFAEL NEDERLAND MdB€            5.778
RAFAEL NEDERLAND 10%€         12.400SPECIALE BIJDRAGE€                   –
KOSTEN SAMENKOMSTEN€           3.439COLLECTES ALGEMEEN€            8.974
TOTAAL MISSIONAIR€           3.096TOTAAL MISSIONAIR€                   –
INVENTARIS€           1.162
KINDER & JONGERENWERK€              526KINDER & JONGERENWERK€               181
OVERIGE€           5.574OVERIGE€            1.700
TOTAAL€       151.493TOTAAL€        135.416
RESULTAAT€        -16.077

 

 

Overzicht 2016

Verlies- en Winstrekening
———- UITGAVEN ———-2016———- INKOMSTEN ———-2016
HUUR SAMENKOMSTEN€           8.174ALGEMENE BIJDRAGEN€        118.282
KANTOORKOSTEN€         21.482ONDERHUUR KANTOOR€            2.021
BRUTO LOONKOSTEN€         42.321
RAFAEL NEDERLAND 10%€         12.000
KOSTEN SAMENKOMSTEN€           3.697COLLECTES ALGEMEEN€            9.896
TOTAAL MISSIONAIR€           7.866TOTAAL MISSIONAIR€            3.481
INVENTARIS€           3.599VERKOOP VLEUGEL€            8.000
KINDER & JEUGDWERK€              943KINDER & JEUGDWERK€               465
OVERIGE€           4.707OVERIGE€            1.690
TOTAAL€       104.789TOTAAL€        143.834
RESULTAAT€         39.045