Jefta is erkend als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Evangelische Kerk Jefta heeft als statutaire naam Rafael Gemeenschap Jefta en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50090100.
Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 809293584.
Ons RSIN is te checken in het ANBI zoekregister: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Bankrekeningnummer: NL14ABNA0409952184

Kantooradres
Voorerf 23, 4824 GM Breda
Tel. 076 5717575
E-mail: kantoor@jefta.org

Doelstelling
De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland. (artikel 2.1 statuten)

Bestuur
Het kerkgenootschap wordt geleid door een bestuur bestaande uit:
voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen leden.

Beloningsbeleid
De gemeenschap heeft een part-time voorganger in dienst.
Beloning gebaseerd op tabellen Rafael Nederland

Jaarverslag 2021 (beknopt)

  • Wekelijkse samenkomsten op zondag
  • Huisgroepen
  • Tienergroep interkerkelijk
  • Ondersteuning diverse goede doelen/zendingsprojecten
  • Diverse overige activiteiten

Beleidsplan 2022 (beknopt)
is gericht op duurzame continuïteit en groei van de kerk.
Speerpunten zijn:

  • Jefta is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is en kan groeien in zijn/haar relatie met God en met elkaar.
  • Betrokkenheid aanmoedigen. Zoals in een lichaam elk deel belangrijk is, zo is in Jefta een ieder dus van belang. We willen iedereen aanmoedigen tot verbondenheid en dienstbaarheid. Alleen door samen te werken, samen lasten te dragen, kunnen we gezond gemeente zijn.
  • Participeren in Gods Missie met deze wereld
  • Financiële gezondheid; duurzaam begrotingsevenwicht

Financieel Jaaroverzicht 2021
Begroting 2022

klik hier – (link naar pdf)