Ons huis raakt leeg. Tot voor kort hadden we onze twee dochters nog in huis. Een ervan is naar een oriëntatiekamp gegaan en zal een week of tien wegblijven en de andere dochter is een half jaar geleden op kamers gegaan. Ze zijn volwassen gewor-den en kiezen nu hun eigen weg.
Het voelt raar, maar je weet dat het zo hoort te zijn. Er breekt een nieuw seizoen aan in hun leven, maar ook in dat van ons. We zullen altijd ouders blijven, maar onze relatie is veranderd. Wij zijn niet langer hun opvoeders, maar we mogen nu langszij komen, op de momenten dat zij dat zelf willen.
Het huis is leeg, er lopen geen kinderen meer rond. Carin en ik hebben weer ruimte en vrijheden teruggekregen, maar het voelt nog een beetje onwennig. Maar het is goed zo. We moeten nog een beetje aan het nieuwe seizoen wennen.
Er komt een nieuw seizoen. Na de zomer-periode met mooie warme dagen en, voor velen van ons, welverdiende rust of vakantie, komt nu weer een ander seizoen. Herfst staat voor de deur, over een weekje of drie is het weer zo ver. De strandkleding kan weer worden opgeborgen en de jassen komen weer uit de kast. Het leven wordt weer op snelheid gebracht, het werk wordt weer opgepakt en de scholen zijn weer begonnen.
In onze gemeente is ook een nieuw seizoen aangebroken. We gaan onze, inmiddels, vertrouwde plek in de Rozenkrans kerk weer verlaten. Sinds 2 september 2012 hebben we geen stoelen meer hoeven te plaatsen. Maar ruim drie jaar later gaan we naar een vernieuwde locatie. Het zal voor velen weer onwennig aanvoelen. De zaal is groter misschien zal
het eerst wat leeg en kaal lijken, maar er is ruimte voor groei gekomen.
Er is meer veranderd, misschien minder zichtbaar, maar Jefta zal minder door één persoon of een klein team worden gedragen. Wij allemaal zullen als onderdelen van het lichaam van Christus duidelijker gaan bijdragen aan het geheel.
Efeziërs 4:15-16 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam
Wij hebben hier begin dit jaar voor gekozen en eindelijk is het zover. Het voelt misschien nog een beetje onwennig. Maar het is goed zo. Ook dit geeft ruimte voor groei, voor persoonlijke groei.
Er verandert veel, maar zonder verandering is er geen groei. Ik wens ons allemaal veel persoonlijke groei toe in dit komende seizoen.
Prediker 3:1 Voor alles wat gebeurt, is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Ben van Buitenen