Het zijn roerige tijden. De verspreiding van het Coronavirus heeft ertoe geleid dat onze regering met ingrijpende maatregelen is gekomen, met als doel deze crisis te beteugelen.  Jullie volgen allemaal het nieuws, net als wij, dat is goed om te doen.

Het heeft ertoe geleid dat we onze samenkomsten, zowel de zondagse dienst als ook de huisgroepen, voor onbepaalde tijd opschorten. We geven hiermee invulling aan het regeringsbeleid om samenscholingen van meer dan 100 personen niet te laten plaatsvinden en om sociale contacten te vermijden. Wij zien het als  een daad van naastenliefde om mee te werken om risico’s te verminderen voor mensen met een kwetsbare gezondheid en om verdere verspreiding van deze ziekte te voorkomen.

Laten we bidden voor onze regering en lokale bestuurders, dat zij wijze beslissingen blijven nemen.

Laten we bidden voor mensen die ondertussen besmet zijn.

Laten we bidden dat in momenten van onzekerheid en angst, mensen zich tot God zullen wenden en zijn vrede zullen ervaren.

Laten we omzien naar elkaar, als gemeenteleden, op een manier die past bij ieders mogelijkheden.

We komen tijdelijk niet meer samen op zondag en in de huisgroep, maar we blijven natuurlijk wel een gemeenschap. Huisgroepleiders en oudsten blijven gewoon bereikbaar per app, e-mail of telefoon, daarin is niets veranderd. Ook onderling zijn deze contacten natuurlijk mogelijk.

Iedereen reageert verschillend op deze unieke situatie. We zijn ook allemaal verschillend. Bezorgdheid en angst blijkt een veelvoorkomende reactie te zijn. Dat is begrijpelijk en vaak kunnen we dit niet zelf aansturen. Het overkomt ons een beetje.

De sleuteltekst van de preek van zondag 8 maart jl. blijkt erg actueel te zijn:

Matteus 6

25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.

…..

33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

De preeknotities kun je lezen én luisteren op de website www.jefta.org

Laten we hopen en bidden dat we elkaar spoedig weer op zondagmorgen kunnen ontmoeten.

We wensen je Gods vrede toe!

Namens bestuur en oudsten,

Hans