De term Foursquare Gospel is ontstaan tijdens een intense opwekking in de stad Oakland (USA) waar Aimee Semple McPherson een toespraak hield, in juli 1922. Aan de duizenden aanwezigen legde zij een beeld uit dat beschreven staat in het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Ezechiël. De profeet beschrijft daar hoe God zich laat zien met 4 verschillende gezichten: een man, een leeuw, een os en een arend. Voor Aimee waren deze vier gezichten als de vier fases van het evangelie van Jezus. In het gezicht van de man zag zij Jezus, onze redder, die naar ons toe kwam als mens. In het gezicht van de leeuw zag ze Jezus, de machtige doper met de Heilige Geest en vuur. Het gezicht van de os sprak voor haar over Jezus onze grote Lastendrager, die onze zwakheden en ziekten op zich nam. En in het gezicht van de arend zag ze Jezus, onze komende Koning, die zal terugkomen in overwinning en alles in Zijn hand heeft. Zo sprak zij over een compleet en evenwichtig evangelie, vierkant in balans, een “foursquare” gospel. (Engelse uitdrukking, red.)

De vier symbolen, die tegenwoordig in het logo nog steeds in het oog springen, zijn het kruis, de beker, de duif en de kroon, die staan voor Jezus de Redder, Genezer, Doper met de Heilige Geest en de komende Koning.