Financieel

Geven is een gezond principe, geven verrijkt je leven. In de Bijbel zie je dat in de eerste kerk de mensen samen leefden:

Handelingen 4
32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34 Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het,
bracht de opbrengst naar de apostelen 35 en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.

Geven is vrijwillig. In Jefta hanteren we geen lidmaatschapsgelden of verplichte bijdragen. Wél geloven we in het principe dat hierboven uit de Bijbel is beschreven: we zijn samen gemeente en samen dra­gen we de kosten voor alles wat we in Jefta doen, samen reiken we onder­steu­nend uit naar hulpvragen, projecten en goede doelen. En samen dragen we bij aan Rafaël Nederland en Foursquare. De leden van Jefta zijn vrij om geven wat God je op je hart legt. We vertrouwen God dat Hij voorziet. Hij weet precies wat we nodig hebben. Hij weet precies wat een ieder bijdragen kan en wil. We zijn dankbaar voor de vele gaven en manieren waarop de leden Jefta de gemeente ondersteunen.

Hoe werkt dat?

  • We geloven in het principe van het geven van tienden. Dat is een model dat zijn oorsprong heeft in de bijbel. Het volk Israël gaf van alle opbrengst­en van het land telkens tien procent aan de priesters in de tempel. Het model moedigt aan om jezelf aan te wennen om te geven op basis van vaste regelmaat. In Jefta is het ge­bruik dat leden de gemeente finan­cieel ondersteunen door middel van een vaste maandelijkse bijdrage. Van deze bijdragen ontvang je een jaar­lijks overzicht, dat je kan gebruiken voor de belasting. Jefta heeft de ANBI-status en giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
  • Elke zondag houden we een collecte. Deze is vooral bedoeld voor gasten en regelmatige bezoekers, maar biedt ook een kans om extra te geven. Met regelmaat houden we collectes voor specifieke goede doelen.
  • We zijn open en transparant over onze financiën. Tijdens de jaar­ver­gadering van Jefta geven we in­zicht hoe alle gelden besteed zijn. Maar je mag tussentijds de leiding van Jefta altijd benaderen voor vragen.

Wanneer u wilt geven aan Jefta kunt u onderstaand bankrekeningnummer gebruiken.

Bankrekeningnummer:
NL14ABNA0409952184