Wilt u een situatie, waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, direct melden? Voor een melding van (vermeend) misbruik of manipulatie binnen Evangelische kerk Jefta mailt u naar vertrouwenspersoon@rafael.nl. Uw melding wordt behandeld door de vertrouwenspersonen die daarvoor altijd advies zullen inwinnen bij Rafael Nederland.

Betreft uw melding de voorgangers of leden van het leidersteam van Evangelische kerk Jefta, dan kunt u zich wenden tot bovenstaande vertrouwenspersonen. U mag echter in dit geval (bij melding en hulp bij misbruik door leidinggevenden binnen Evangelische kerk Jefta) ook direct melding doen bij Rafael Nederland via het meldpunt@rafael.nl.

Wij willen u er nog op wijzen dat mocht u gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus geen vrijblijvende melding. Mocht u twijfelen aan deze stap, neem dan eerst contact op om advies in te winnen.

Evangelische kerk Jefta is via Rafaël Nederland aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Bij klachten over machtsmisbruik kunt u ook terecht bij het landelijke SEM-meldpunt. Nadere informatie staat op www.wijzijnsem.nl