In het najaar zijn er van die dagen die beginnen met mist en mistbanken die het zicht belemmeren. Als de mist heel dicht is dan is de weg amper zichtbaar. Zelfs als je de mistlampen van de auto aanzet wordt het zicht er niet beter op.
Jezus zegt: “Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.” (Joh. 14: 6 BGT)
Soms zijn er dingen in het leven die onze aandacht vragen – zorgen, ziekte, drukke agenda, verwachtingen van anderen of van onszelf – die ons afleiden.
We raken de focus kwijt. Ons zicht op de situatie wordt vertroebeld en is niet meer objectief. Voor we het weten drijven we wat af, iets in ons verkilt en de levensvreugde dooft langzaam uit.
Mijn grootste uitdaging dan is om mijn ogen op Jezus gericht te houden, ondanks de dingen die rondom mij plaatsvinden.
Als Jezus centraal staat in mijn denken, dan ben ik in staat mijn omstandigheden te zien vanuit Zijn perspectief.
Als ik gericht blijf op mezelf dat kom ik in een neerwaartse spiraal terecht en wordt mijn zicht beperkt. Bij Hem is het leven, Hij verlangt ernaar om ons tot overvloeiends toe te vervullen met Zijn zegen, hoop, vrede, vertrouwen, blijdschap …
Hoe laat ik Jezus centraal zijn in mijn denken? Hoe blijf ik gefocust op Jezus?
“Laat je hart vol zijn van de woorden van Christus. Zijn woorden zullen jouw leven verrijken en jouw wijsheid geven.”
(Col. 3: 16a HB).
We kunnen Zijn woorden overdenken en koesteren.
Als ik Hem aanbid dan verleg ik mijn focus. Lofprijs helpt mij om mijn aandacht op God te vestigen en weg van mijn problemen. Ik mag intiem omgaan met God en Hem ontmoeten in de stilte. Dat is niet gemakkelijk want ik ben snel afgeleid.
Laten wij ons denken met goede dingen vullen. Tel je zegeningen. Dank God voor wie Hij is, Zijn voorziening.
We hebben elkaar ook nodig om herinnerd te worden aan Gods trouw, liefde en hulp.
Vader, Zoon en Heilige Geest verlangen naar intimiteit met ons. Wij zijn gewild en geliefd door Hen.
Mijn gebed voor je is, dat jij Zijn vrede, hoop en liefde mag ervaren.

Philip Van Kesteren