Hoe vaak zou ik afgelopen jaar op iemands tenen hebben gestaan? Hoe vaak heb ik geen dingen gedaan die mijn relatie met iemand zou hebben kunnen schaden? Gelukkig stappen mensen daar vaak overheen of kiezen ze ervoor om de relatie met mij belangrijker te vinden dan over mijn soms hoekige gedrag te vallen.
Met mijn (inmiddels volwassen) kinderen is dat ook zo. Mijn relatie met hen vind ik véél belangrijker dan of ze (naar mijn mening) de goede dingen doen.
Hier is vertrouwen en vergeving essen-tieel. Niet alleen vergeving vragen, maar veel meer nog een levensstijl van verge-ven. Het steeds willen kiezen – om de relatie belangrijker te vinden dan wat iemand precies doet.
Ik ben zo blij dat God ook zo is. Hij biedt ons ook steeds zijn vergeving aan
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven (1 Johannes 1:9a)
We mogen hierdoor ook dit jaar opnieuw beginnen. Ook dit jaar mogen we weer fris aan de start verschijnen met nieuwe kansen.
Zoals bij zo veel zaken, hebben de Joden hier een mooi gebruik voor. Het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana), wordt op een wijze gevierd, die hieraan uitdrukking geeft:
Rosj Hasjana is ingesteld in Leviticus 23:24 en Numeri 29:1. Het valt op de eerste twee dagen van tisjrie, de eerste maand van de joodse kalender. Dan wordt er in de synagoge honderd maal op de sjofar (de ramshoorn) geblazen. Als symbool voor een goed jaar worden zoete dingen gegeten. Traditioneel worden stukjes appel met honing gegeten, waarbij de aanwezigen elkaar een ‘een goed en zoet jaar’ (als de appel met honing) toewensen.
Verder is het een gebruik op de middag van Rosj Hasjana naar stromend water te gaan, met liefst levende vissen erin, en werpt men hier broodkruimels in onder het opzeggen van een gebed. De naam van dit gebruik (Tasjliech) betekent letterlijk wegwerpen en staat symbool voor het zich ontdoen van slechte dingen en gedachten.
Nu eet ik glutenvrij, maar ik geloof dat vissen glutenvrij brood ook wel lusten. Want voor mij kunnen er wel een stuk of drie hele broden in.
Ik hoop dat wij allemaal een nieuwe start kunnen maken zonder ons belast te voelen door het verleden of anderen te belasten met onze veroordeling over dingen uit het verleden. Ik hoop dat we kunnen genieten van het jaar dat voor ons ligt en dat het een (nog) beter jaar zal zijn als 2015. Een jaar van zegen, gezondheid, vrede en herstel!
Gelukkig Nieuwjaar!

Ben van Buitenen

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
[…] Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aange-rekend. En ons heeft hij de verkon¬diging van de verzoening toever¬trouwd.
(2 Korintiërs 5:17,19)