Johannes 14:6
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Zoals iedere kerk heeft ook Jefta een bepaalde eigen stijl, een bepaalde smaak. Naast de uitgangspunten die we delen met Rafael Nederland hebben we voor Jefta het verlangen dat Jefta een plaats zal zijn:

– waar Gods aanwezigheid voelbaar is
– waar mensen God leren kennen, Hem leren vertrouwen
– waar mensen tot herstel komen, waar genezing plaatsvindt
– waar harmonie en eensgezindheid heerst
– waar alle generaties elkaar ontmoeten en elkaar tot zegen zijn
– voor iedereen, alle culturen, sociale achtergronden.
– waar mensen hun ‘roeping’ vinden
– van waaruit mensen uitgezonden worden om een ‘baken van hoop’ in de wereld te zijn
– waar mensen tot hun recht komen
– waar vrijheid heerst
– waar mensen zich zelf kunnen zijn
– waar mensen ontdekken wie ze zijn
– waar mensen persoonlijk groeien, overwinningen behalen op zonde, verslaving.
– van waaruit zegen uitgaat naar andere kerken
– van waaruit gemeenten gesticht worden
– waar vreugde is
– waar mensen zich geliefd weten door God en door elkaar
– waar geen ruimte is voor oordeel of schaamte
– waar mensen zich kwetsbaar durven opstellen
– waar mensen elkaar kunnen vertrouwen en kunnen bemoedigen
– waarin we samen gemeente rol (en iedereen een rol heeft)
– waar creativiteit tot bloei komt
– van waaruit mensen uitreiken naar hun naaste
– van waaruit mensen herstel brengen naar de samenleving